Serviss

Ražotāju piedāvātie garantijas nosacījumi

Garantijas apkopes nodrošināšana un pēcgarantijas serviss.

 • 1. Garantijas nodrošinājums


 • ▪ Garantijas laikā Piegādātājs apņemas novērst visus radušos defektus un nomainīt defektīvās detaļas, kas radušās iekārtas ražotāja vainas dēļ. Piegādātāja speciālisti ierodas ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas un veic defekta novēršanu ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos.
  ▪ Gadījumā, ja iekārtas defektu nav iespējams novērst, iekārta tiek nosūtīta uz remontu.
  ▪ Garantijas remonta ilgums 3 - 4 nedēļas.
  ▪ Garantijas saistības tiek izpildītas bez maksas.
  ▪ Rezerves daļu piegādes laiks ir ne ilgāks kā 5 (piecas) nedēļas no Pasūtītāja pieteikuma brīža.
  ▪ Par konstatētajiem bojājumiem Pasūtītājs nosūta pieteikumu, kurā nepieciešams norādīt šādu informāciju:
  -pieteikuma iesniegšanas datums un laiks;
  -kontaktpersonas tālrunis un fakss;
  -bojāto iekārtu identificējoša informācija (piemēram, iekārtas nosaukums un sērijas nummurs);
  -konstatētā bojājuma raksturs.
  Pieteikumi jānosūta pa faksu 7554674 vai jāpiesaka pa telefonu 7541439.

 • 2. Pēcgarantijas serviss


 • ▪ Pēcgarantijas pakalpojumi tiek uzsākti pēc attiecīgā tehniskā servisa līguma parakstīšanas.
  ▪ Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties citu pēcgarantijas servisa veicēju un neslēgt servisa līgumu ar Piegādātāju.
  ▪ Visi izdevumi, kas saistīti ar pēcgarantijas apkopi, tiek atrunāti atsevišķā līgumā.
  ▪ Rezerves daļu piegādes laiks pēcgarantijas laikā (ja tiek noslēgts pēcgarantijas servisa līgums) ir ne ilgāks kā 5 (piecas) nedēļas no Pasūtītāja pieteikuma brīža.

 • 3. Garantijas ierobežojumi


 • ▪ Piegādātāja garantijas neattiecas uz defektiem, kas radušies iekārtas nepareizas lietošanas dēļ, kā arī, ja remonts ticis uzticēts citām personām bez saskaņošanas ar Piegādātāju.

Sekojiet jaunumiem sociālajos tīklos